Sfa-medicin

Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för dig som har utländsk akademisk examen i ett medicinskt yrke. Här kan du läsa svenska i kombination med kurser inriktade mot arbete inom vården.

Ansökan kan göras av dig som varit i Sverige mindre än 3 år och för dig som har möjlighet att studera heltid (40 timmar/vecka) med ca 20 obligatoriska schemalagda lektioner/vecka. Utbildningen är för dig med en utländsk, akademisk utbildning inom vård, medicin eller farmakologi och som behöver läsa svenska. Du ska ha som mål att få en svensk legitimation inom ditt yrke eller att snabbare komma in i arbete inom ditt yrkesområde. Sfa-medicin tar emot dig som är läkare, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller apotekare. 

På Sfa-medicin läser du kurser i yrkessvenska som ska ge dig kunskaper om svensk hälso- och sjukvård. Du får lära dig om svensk sjukvårdskultur, dokumentation samt lagar och regler som gäller inom hälso- och sjukvård.

Parallellt med detta läser du svenskundervisning för invandrare (sfi), svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Eftersom du läser i din egen takt och börjar på den nivå du befinner dig, varierar studietiden. Normalt är den ett och ett halvt år. På Sfa-medicin får du information om vilka vägar till svensk legitimation som finns just inom ditt yrke.

Du som inte har din utbildning från ett EU-land gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare en individuell studieplan som innehåller alla steg fram till svensk legitimation. Även Socialstyrelsen ger information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns.

Välkommen med ansökan för samtliga nivåer, antagning sker i mån av plats.

Ansökan görs med ansökningsblanketten som du hittar till höger. Fyll i och lämna in den med en kopia av ditt diplom, till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din kommun godkänner ansökan och skickar den till oss. När vi får din ansökan kallas du till en obligatorisk informationsträff. På träffen får du veta om du blir antagen till Sfa-medicin.

Om du är folkbokförd i Södertälje- eller Nykvarns kommun skickar du din ansökan och ditt personbevis direkt till Sfa-medicin. Adressen står på ansökningsblanketten.