SFI

Sfi är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D. Kurserna är anpassade till din kunskapsnivå, dina behov och dina studiemål.

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer, vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och genom ett test. 

 • Studieväg 1 - Kurs A – B. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
 • Studieväg 2 - Kurs B – C. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
 • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig som tidigare har studerat på högskola eller universitet

Varje studieväg består alltså av två kurser. Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets webbplats.

Sfi Flexi är speciellt för dig som kan studera dagtid samtidigt som du arbetar, har praktik eller går en annan kurs. Du kan studera på B-, C- eller D-nivå. Innan du börjar gör vi tillsammans ett individuellt schema som passar dina arbets-, praktik- och studietider. Det finns möjlighet att få individuell hjälp med studierna.

För dig som har kort eller ingen skolbakgrund och som kan studera heltid.Förutom sfi studerar du vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa-rörelse, digital kompetens, arbetsliv och vid behov studera ditt modersmål.

För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Kurserna startar var 5e vecka.

Du har rätt att studera sfi i Södertälje från och med den 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste även: 

 • Vara folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn
 • Sakna grundkunskaper i svenska

Ta med dig legitimation eller pass till inskrivningssamtalet för att visa medborgarskap.

Fyll i Din Sfi-anmälan direkt på webben så kontaktar vi dig för ett inskrivningssamtal och kartläggning så snart som möjligt.

Sfi-anmälan

Vår Sfi-inskrivning är öppen för drop-in och bokade samtal på

 • tisdagar: kl.9.00-10.30 och kl.16.00-17.30 
 • torsdagar: kl.9.00-10.30 

Du kan boka tid för ett inskrivningssamtal i receptionen.

Rum: R 102

Komvux, Västergatan 2.

Beräkna att samtal + test kan ta upp till 2 timmar.

OBS!  Du kan inte ha med dig barn. 

Prövning kan göras om du inte är inskriven på SFI och vill ha ett betyg i en kurs.

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.  Observera! Vi tar endast emot anökning om prövning via mejl.
 • Vi kontaktar dig för en tid. Klarar du inte den första delen, går vi inte vidare med prövningen. Observera att vi inte betalar tillbaka några pengar.
 • Första delen innehåller läs-, hör-, skriv- och muntlig uppgift. Testet tar cirka 4 timmar att genomföra.
 • Du måste klara alla delmoment för att bli godkänd på prövningen och därmed få betyg på kursen.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6
 • OCR/meddelande 12 43 10 3120 29820 637  
 • Ange: Namn och personnummer
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.
 • Om du får godkänt på förtestet bokar skolan en tid för Nationellt prov
 • Du kommer att bli kallad till Nationellt prov per post eller e-post..
 • Ett Nationellt prov tar cirka 5 timmar att genomföra.
 • En ny prövning kan göras tidigast efter 3 månader från Nationella prov- tillfället och/eller från kursslut.

Vad kostar kursen?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmateriel.

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd. 

De yrkesinriktade sfi-utbildningarna i Stockholms län kallas sfx. Här är språkundervisningen anpassad till din yrkesinriktning. Målet med dessa utbildningar är att du som kommer till Sverige och redan har en viss kompetens snabbare ska få ett arbete.

Läs mer om Sfx, Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län, på deras hemsida.

I Södertälje kan du läsa utbildningen sfa-medicin.

Sfx hemsida

Apply for Sfi

Enrolment for SFI (Swedish for immigrants) is open for drop in on Tuesdays 09:00-10:30, 16:00-17:30 and Thursdays 09:00-10:30.
Pre-booked meetings will be prioritized. You can also apply for Sfi by filling out our online application. We will contact you for a sign-up meeting where you will do a level test and also have an interview with a teacher to make certain that you start at the right level.

Courses

Sfi offers four level of courses; A, B, C and D. The courses are adapted to your level of education and your plans for the future.
You can study at daytime or in evenings. We can usually find individual solutions to suit your needs.
The education is free of charge.

Want to study in another city?

If you live in Södertälje or Nykvarn and you want to study SFI in another city, you have to fill in the application form from the school you want to study at.
For us to be able to process your application you need to attach a signed certificate of employment with;

 •  Work name and address
 • Phone number
 • Work schedule

You send the application together with the certificate to:

Södertälje Vuxenutbildning
Receptionen/Antagningsenheten
Västergatan 2 
151 89 Södertälje

Do you live in another city?

If you don’t live in Södertälje or Nykvarn, your hometown needs to accept that you study in Södertälje. You use the form "Ansökan till sfi/sfa - För dig som inte är folkbokförd i Södertälje kommun". You need to give that form to your hometown for approval. 

För att komma i kontakt med oss, maila till: Sfi-inskrivningen@sodertalje.se