SFI

Sfi är en utbildning i svenska för invandrare. Kursen är gratis och ges både på dag tid och kvälls tid.
Sfi finns på flera olika nivåer för att passa alla. All undervisning är på svenska.

Sfi är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D.

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer. Vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och genom ett test. 

 • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
 • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
 • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med mer skolbakgrund.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets webbplats.

Sfi Flexi är speciellt för dig som kan studera dagtid samtidigt som du arbetar, har praktik eller går en annan kurs. Du kan studera på B-, C- eller D-nivå. Innan du börjar gör vi tillsammans ett individuellt schema som passar dina arbets-, praktik- och studietider. Det finns möjlighet att få individuell hjälp med studierna.

För dig som har kort eller ingen skolbakgrund och som kan studera heltid.Förutom sfi studerar du vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa-rörelse, digital kompetens, arbetsliv och vid behov studera ditt modersmål.

För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Kurserna startar var 7e vecka.Varje kurs avslutas med ett nationellt prov.

Du har rätt att studera sfi i Södertälje från och med den 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste även: 

 • Vara folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn
 • Sakna grundkunskaper i svenska

Ta med dig legitimation eller pass till inskrivningssamtalet för att visa medborgarskap.

Välkommen till SFI-inskrivningen för test (obligatoriskt)
Du hittar mer information via länken nedan.

Sfi-ansökan.pdf

Vår Sfi-inskrivning är öppen för drop-in:

 • tisdagar: kl.9.00-10.30 och kl.16.00-17.30 
 • torsdagar: kl.9.00-10.30 

Rum: R 102
Kontrollera alltid vår hemsida för aktuella öppettider. Notera att det inte är lämpligt att ta med barn.

Komvux, Västergatan 2.

Beräkna att samtal + test kan ta upp till 2 timmar.

OBS! Ta med dig legitimation. Du kan inte ha med dig barn. 

Prövning kan göras om du inte är inskriven på SFI och vill ha ett betyg i en kurs.

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6
  OCR/meddelande 12 43 10 3120 29820 637
  Ange namn och personnummer
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.

Vad kostar kursen?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmateriel.

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd.

Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett godkännande från A-kassan.  

Blankett finns här: https://stsakassa.se/sites/default/files/Ansokan_om_att_fa_studera_under_arbetslosheten_236001001.pdf

De yrkesinriktade sfi-utbildningarna i Stockholms län kallas sfx. Här är språkundervisningen anpassad till din yrkesinriktning. Målet med dessa utbildningar är att du som kommer till Sverige och redan har en viss kompetens snabbare ska få ett arbete.

Läs mer om Sfx, Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län, på deras hemsida.

I Södertälje kan du läsa utbildningen sfa-medicin.

www.sfx.se