Välkommen till Södertälje kommun

Välkommen till Södertälje kommun!

Vi är glada över att du ska börja jobba hos oss på Utbildningskontoret och ser fram emot att ses på förskolan/skolan och digitalt.

Vi är cirka 3.000 medarbetare på utbildningskontoret i Södertälje som jobbar inom förskola, grundskola, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan samt Resurscentrum och kostenheten. 
Alla strävar vi efter att nå våra gemensamma mål:

  • Elevernas meritvärde ska förbättras ytterligare och fler ska bli behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.
  • Andelen elever med gymnasieexamen ska öka.
  • Södertälje kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att barn och elevers familjebakgrund får minskad betydelse.

Två gånger om året har vi en gemensam introduktionsdag, du som nyanställd kommera att bjudas in till ett av dessa tillfällen. Därefter kommer du få gå program 'Introduktionsåret'.

Här har vi samlat information som du kan ta del av redan nu om du vill. Tveka inte att höra av dig till din blivande chef eller till patrik.neckman@sodertalje.se, 08-5230 15 87 som ansvarar för Introduktionsåret om du har några frågor eller funderingar.

Välkommen!

Länkar till yttterligare information

 

Vi ses!

 

 

  • Kontakt för denna sida
  • Utbildningskontoret
  • Södertälje kommun
    151 89 Södertälje