Introduktionsåret

Välkommen till Södertälje kommun

Det är viktigt att du känner dig trygg och trivs med oss. Därför bjuder vi in dig till mentorträffar under ditt första år.

Södertälje är tre gånger så stort, rent geografiskt, som Stockholm stad. Vår verksamhet sträcker sig från Hölö och Mörkö i söder till Enhörna och Viksberg i norr via Södertälje i centrum. Totalt är vi cirka 3 000 personer som jobbar på utbildningskontoret och varje år har vi cirka 20 000 barn och elever i våra verksamheter. Vi har totalt 59 förskolor, 19 grundskolor, 5 gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

 

Introduktionsår

Första dagen på din förskola eller skola går du och din chef igenom rutiner och dokument tillsammans.

Du kommer också att träffa din mentor och planera för era mentorsträffar.

I början av varje termin finns en gemensam introduktionsdag för alla som är anställda på utbildningskontoret.

Den äger rum i Stadshuset i Södertälje eller digitalt. Under denna dag får du lära känna vår organisation bättre, och du får också träffa våra verksamhetschefer och utbildningsdirektören.

 

Mentorsträffar

Under hela första året kommer du och din mentor att träffas med jämna mellanrum och prata om din roll och ditt arbete.

Som stöd för de här mötena och samtalen finns en samtalsmall där ni kan välja sådant som är relevant och aktuellt för dig.

Det kommer också finnas tillfällen då mentorn utmanar dig för att du ska växa i din roll. Du hittar, så småningom, samtalsmallen på vårt intranät Kanalen. Du får tillgång till intranätet när du börjar hos oss. 

 

Utvärderingar

I slutet av din introduktion kommer du att få göra en utvärdering. På det sättet får vi möjlighet att göra introduktionen ännu bättre. Om du känner att du inte trivs eller att introduktionen inte fungerar, ta upp det med din närmaste chef eller vänd dig till HR-avdelningen. Vi lyssnar alltid.

 

Strategier för en attraktiv skolkommun

Mentorskap utgör en del av Utbildningskontorets arbete med kompetensförsörjning vars syfte är att skapa goda förutsättningar för att öka måluppfyllelsen, stärka kvaliteten i undervisningen och höja Södertälje som attraktiv skolkommun.

Som en del av denna satsning utvecklar vi förskollärare och lärare genom förstärkt introduktion, kollegialt lärande och möjlighet till fördjupande spetsutbildningar.

För oss är det viktigt att våra medarbetare känner att de är på rätt ställe och får vara med och påverka och utvecklas. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss.

Varmt välkommen!