Välkommen till gymnasiet

Vad roligt att du vill jobba på gymnasiet hos oss! Vi är en kommun som som satsar på skolan och vänder trenden? Som lärare på gymnasiet i Södertälje blir du en del av ett starkt kollegialt lärande. Vi har sett en ökad attraktivitet för våra gymnasier, både bland elever och medarbetare.

Välkommen!

Vi ser fram emot att träffa dig och jobba med dig! Välkommen!

Förmåner för dig som lärare på gymnasiet

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig: 

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen.

Lokalt forskning- och utvecklingsbidrag

Kommunen vill stimulera förskollärare och lärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför vi en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare ska kunna ansöka om FOU-bidrag. I ansökan ska framgå vad det är för forskningresultat man vill tillämpa och vilka effekter man förväntar sig i barnens eller elevernas lärande och utveckling. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018. 

Ämnesbaserad kompetensutveckling

Tre dagar om året avsätts för en ämnesbaserad kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet. Ansvariga för innehållet är utbildningskontorets ledningsgrupp i dialog med rektorer, lärare och lärarnas fackliga organisationer. Ekonomiska resurser avsätts för att möjliggöra att forskare och andra externa aktörer ska kunna leda kompetensutvecklingen. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018.

Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet på skolorna leds utifrån en strukturerad modell med ett tydligt gemensamt uppdrag och stöd av ett kontinuerligt utvecklingsarbete på central nivå.

Pedagogiskt stöd

Vi har utvecklingslärare som stödjer pedagoger i det dagliga arbetet med att utveckla sin undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Täljegymnasiet för blivande elever

Torekällgymnasiet, för blivande elever

Moraberg studiecentrum, för blivande elever

Foucaultgymnasiet, för blivande elever

Södertälje sommar

Södertälje höst och vinter