Organisationsschema utbildningskontoret Södertälje kommun

Utbildningskontorets organisationsschema

 

På utbildningskontoret i Södertälje kommun är vi cirka 3.000 anställda och organisaerade i olika verksamhetsområden som ovan.