Södertälje kommuns gemensamma introduktion

Digitala introduktion för nyanställda

För dig som nyanställs i kommunen finns en digitaliserad preboarding det vill säga en första introduktion till oss som arbetsgivare. Denna får du del av via vår Förmånsportal och som du får en inbjudan till en månad innan anställningsstart och har åtkomst till fram till din första arbetsdag.

Kommungemensam introduktion

När du börjar din anställning så finns en färdig övergripande introduktion till hur vi arbetar inom Södertälje kommun och vilka som arbetar här. Det är en digital gör-det-själv-introduktion som du hittar du på vårt intranät under utbildningar.