Aktuellt

Stenvalvsbron ska byggas upp på nytt

2020-09-08

I juli upptäcktes ett slukhål i Stenvalvsbron vid Slussen. Nu har det beslutats att bron ska rivas och byggas upp igen.

I juli upptäcktes ett slukhål i Stenvalvsbron (vid Blindtarmen på Slussholmen, se karta nedan) och vägen över bron stängdes av i två dygn för att repareras. 

Därför uppstod hålet

Det är svårt att helt fastställa orsaken till varför hålet uppstod. Men håligheter i den underliggande kulverten i kombination med olika yttre påfrestningar genom tid kan ha gjort att åsmaterialet som bron är uppfylld med har rört på sig.

Vad händer nu?

Hålet har fyllts med grus och hålls under noga uppsikt. Den mer permanenta och hållbara lösningen är att bygga om bron, något som från början skulle göras i samband med ombyggnaden av Slussholmen, efter att Sjöfartsverket är klara med hela Slussen-arbetet.

Men på grund av skadan som nu uppstått kommer ordningen på arbetet att behöva prioriteras om. Bron måste alltså göras klart innan arbetet med Slussholmen startar. Det är en komplicerad fråga och många parametrar att ta hänsyn till. Bland annat kommer vi att tillsammans med Stockholms stad bygga en teknisk lösning i bron för att kunna reglera vattennivån mellan Mälaren och Saltsjön. Frågan om det kommer att ske i samband med ombyggnaden av bron eller senare håller nu på att utredas. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu fram en projektbeställning av bron och härnäst ska en entreprenör upphandlas. Byggstart för rivning och återuppbyggande av Stenvalvsbron blir preliminärt någon gång under vintern. Slussbron stängs då av för bil- och busstrafik, men cyklister och gångtrafikanter kommer fortsätta kunna ta sig över bron.