Aktuellt


40 vintercyklister redo för vintern

2018-11-21: Utmaningen Vintercyklisten drar nu snart igång! 40 Södertäljebor kommer varje vecka under vintern att cykla till och från sina arbetsplatser. Tanken är att visa att det är fullt möjligt och även finns flera fördelar med att cykla under vinterhalvåret. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i delar av centrala Södertälje

2018-11-12: Från och med 15 november kommer nya hastighetsgränser gälla i delar av centrala Södertälje. Södertälje kommun skyltar om till 30 km/tim, 40 km/tim och 60 km/tim på områdets vägar. Läs mer >


1500 tyckte till om cykling i Södertälje

2018-10-16: För att få fler Södertäljebor att cykla behövs bland annat bättre cykelvägar och säkrare cykelställ. I slutet av sommaren genomförde Södertälje kommun en cykelenkät som samlade över 1500 inkomna svar från Södertäljeborna om hur staden kan förbättras för cyklister. Nu ska resultatet användas i kommunens fortsatta arbete. Läs mer >


Fler parkeringsplatser bakom polishuset

2018-10-08: Parkeringen "Mörten" utökas med 60 tillfälliga parkeringsplatser. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Brunnsäng och Ritorp

2018-09-04: Från och med 10 september kommer nya hastighetsgränser gälla på flera vägsträckor i områdena Brunnsäng och Ritorp. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på berörda vägar. Läs mer >


Ny besöksplattform vid Slussen

2018-05-29: Måndagen den 28 maj 2018 öppnades besöksplattformen på Slussholmen upp för allmänheten. Där kan intresserade följa arbetet med slussen i Mälarprojektet. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i områdena Moraberg och Weda

2018-05-24: Från och med 1 juni kommer nya hastighetsgränser gälla i områdena Moraberg och Weda. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på områdets vägar. Läs mer >


Södertälje planerar för fjärilar och humlor

2017-11-09: Under året har samhällsbyggnadskontoret gjort om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar. Vi har använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att förbättra arbetsmiljön för driften och att ge pollinerare en bättre chans att hitta nektar i staden. Läs mer >


testgrej
Norra delen av stadskärnan i utveckling

2017-10-27: Kommunen har tagit fram ett gestaltningsförslag tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur AB för de offentliga platserna i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Ett hållbarare Södertälje med ny trafikstrategi

2017-06-12: Södertälje växer. Om några år är vi mer än 100 000 invånare. Då vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet arbetar vi – liksom andra kommuner av vår storlek – med att styra trafiken och att ge fler möjlighet att resa hållbart, därför har vi tagit fram ett förslag till en trafikstrategi. Läs mer >