Aktuellt


Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet

2021-06-08: Nu byggs en tillfällig gångbana längs med Mälarbadsvägen, som ska leda mellan en iordninggjord parkeringsyta och Mälarbadet. Läs mer >


Öde gata med några blommor i förgrunden
Mindre biltrafik på Storgatan i Järna

2021-05-25: I sommar ska Storgatan i Järna centrum bli en trevligare och mer grönskande plats att vistas på. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum varje dag ska minska. Därför förändrar vi Storgatan genom att göra bilvägen lite knixigare samt placera ut fler blommor och cykelställ. Läs mer >


Pollineringsveckan sätter ljus på de livsviktiga pollinatörernas betydelse

2021-05-14: Pollinatörerna behöver vår hjälp - för både deras och vår överlevnad! Därför drar nu pollineringsveckan Pollinera Södertälje igång för andra året i rad. 15-23 maj kan du passa på och lära dig mer om deras betydelse för den biologiska mångfalden. Läs mer >


Högsäsong för asfaltering och nya gång- och cykelvägar

2021-04-27: Det byggs nya gång- och cykelvägar i Pershagen och Järna, och asfalteringen av gator runt om i kommunen har också dragit igång. Läs mer om de beläggningsarbeten som kommer ske under sommarhalvåret. Läs mer >


Tappra vintercyklister har trampat i mål

2021-04-20: Nu är vintern verkligen slut och det är också årets omgång av Vintercyklisten, den tredje i ordningen. Men årets vintercyklister, som trampat längre än tidigare år, kommer fortsätta cykla året runt. Det är de alla överens om. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan får en ny, härlig och grönskande park

2021-04-20: Parken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Arbetet med parken är planerad att starta till hösten 2021. Läs mer >


Nya skyltar berättar om parkens historia

2021-04-14: Nu har nya skyltar satts upp i Södertäljes parker med illustrationer och information om parkens historia. Även lekplatser och hundrastgårdar har fått nya skyltar med uppdaterade illustrationer och trivselregler. Läs mer >


Hälsans stig i Södertälje dras om

2021-04-09: Hälsans stig finns både i centrala Södertälje och i Fornhöjden. Slingan i centrum tas ner tillfälligt för att under 2022 dras om. Även Hälsans stig i Fornhöjden kommer att dras om under hösten. Läs mer >


Renovering av gång- och cykeltunnlar i Geneta

2021-03-26: Arbetet med att rusta upp tre gång- och cykeltunnlar i Geneta drar i gång nu. Arbetena beräknas vara klara till hösten 2021. Läs mer >


Nu börjar vi med sandsopningen

2021-03-22: Nu blir det vårfint på våra gator samt gång- och cykelvägar. Pershagen, Grusåsen, södra Brunnsäng, södra Bergvik och Södertälje centrum samt Järna blir först ut i år med sandsopningen. Läs mer >