Aktuellt


Nu öppnar Brunnsängs lekpark igen

2020-07-10: Idag öppnar Brunnsängs gärdes lekpark igen efter att ha byggts om. Under våren har dessutom spontanidrottsplatsen i Ritorp uppdaterats, och i Ronna har det byggts en helt ny lekpark. Läs mer >


Nu byggs den nya GC-vägen mellan Södertälje och Nykvarn

2020-07-09: Nu påbörjas bygget av den nya regionala gång- och cykelvägen mellan Södertälje och Nykvarn. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Läs mer >


Översiktskarta som visar var vägarbetet ska ske
Vägarbete och begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen

2020-07-06: 12-14 juli under kväll och natt kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen, från Mälarbron fram till Birkakorset, då vägen ska asfalteras. Ta en annan körväg om möjligt. Läs mer >


Snart får Stora torget nytt möblemang

2020-06-15: Nu påbörjas möbleringen av Stora torget, som får nya fasta bänkar, cykelställ och planteringar. Man kommer också kunna köpa mat i nån av de food trucks som ska finnas på platsen. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Pershagen och Södra

2020-06-09: Från och med denna vecka kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Pershagen och Södra. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim på vissa av områdenas vägar. Läs mer >


P-platser på Nygatan ger plats åt tillfälliga busshållplatser

2020-06-04: Nästa vecka byggs tillfälliga busshållplatser på Nygatan för att ersätta hållplatser på Köpmangatan under byggnation av nya Kanaltorget. Detta innebär att 23 p-platser temporärt tas bort på Nygatan där de nya hållplatserna byggs. Läs mer >


Del av Erikshällsgatan stängs tillfälligt av för biltrafik

2020-06-04: Avstängning sker mellan 8 juni och 17 juni på en kortare del av Erikshällsgatan. Biltrafik behöver under denna tid välja annan väg. Läs mer >


Gång- och cykelbro i Järna avstängd

2020-05-27: Gång- och cykelbron vid Ljungbacken mot Myrstugan/Svalsäter i Järna har stängts av tillfälligt på grund av byte av bro. Den beräknas öppna igen 9 juni. Läs mer >


Nu drar pollineringsveckan Pollinera Södertälje igång!

2020-05-15: 16-24 maj riktar vi ljuset mot pollinatörernas betydelse i vårt samhälle när Södertälje har sin egen pollineringsvecka, Pollinera Södertälje. Att förbättra för pollinatörernas överlevnad är livsviktigt bland annat för vår matproduktion. Läs mer >


Centralparken i Östertälje öppen igen

2020-05-12: Nu har Centralparken i Östertälje öppnat igen efter en omfattande renovering. Nu är bland annat ny lekutrustning, nytt gräs och mer växtlighet på plats. Läs mer >