Aktuellt


Ändring av hastighetsgränser i områdena Moraberg och Weda

2018-05-24: Från och med 1 juni kommer nya hastighetsgränser gälla i områdena Moraberg och Weda. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på områdets vägar. Läs mer >


Nu kan vi njuta av fontänerna

2018-05-22: Flera av Södertäljes fontäner är nu igång. Några får vänta på att bli igångsatta på grund av reparation. Läs mer >


Sandsopningen i sitt slutskede

2018-05-17: Nu börjar det bli vårfint på gator och torg! Sandsopningen är nu inne i sin slutfas. Innan maj är slut ska gatorna i kommunen vara fria från sand och grus. Läs mer >


Trafiksignal släckt söndagen den 13 maj

2018-05-11: Trafiksignalen  i korsningen Turingegatan - Nygatan samt Turingegatan - Ängsgatan - Oxbacksleden kommer att vara släckt på söndag den 13 maj. Läs mer >


Del av gångväg tillfälligt avstängd

2018-05-09: En del av gång- och cykelvägen längs med kanalen kommer att stängas av på grund av spontningsarbete i samband med Mälarprojektet. Läs mer >


Bygge av parkeringshus ger begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående

2018-01-04: Telge Bostäder bygger ett parkeringshus mellan Sveagatan, Östergatan och Stockholmsvägen. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen och Östergatan mellan preliminärt den 8-26 januari 2018. Läs mer >


Södertälje planerar för fjärilar och humlor

2017-11-09: Under året har samhällsbyggnadskontoret gjort om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar. Vi har använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att förbättra arbetsmiljön för driften och att ge pollinerare en bättre chans att hitta nektar i staden. Läs mer >


testgrej
Norra delen av stadskärnan i utveckling

2017-10-27: Kommunen har tagit fram ett gestaltningsförslag tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur AB för de offentliga platserna i den norra delen av stadskärnan. Läs mer >


Trafikverket ska fälla träd längs järnvägsspåren

2017-07-31: I augusti börjar Trafikverket fälla och beskära träd längs järnvägsspåren från AstraZeneca i Gärtuna till Södertälje hamn. Skälet är att förhindra att träd faller på ledningarna och orsakar stopp i trafiken. Läs mer >


Begränsad framkomlighet på Lovisinsgatan

2017-07-26: Lastplatsen vid Lovisinsgatan 8 flyttas tillfälligt från och med den 28 juli på grund av ett arbete som utförs på husets innergård. Lastplatsen som är tio meter lång flyttas, under samma period, till Lovisinsgatan 6. Arbetet beräknas vara klart runt den 6 oktober. Läs mer >