Aktuellt

Nu omvandlas fler vägar till ”Bygdevägar"

2020-09-22

Södertälje kommun har påbörjat arbetet med att göra om fler vägar till "bygdevägar".

För drygt ett år sen blev två vägar, en i Hölö och en i Järna, omvandlade till ”bygdevägar”. Nu kommer alltså fler vägar få genomgå samma omvandling:

- Storängsvägen och Lillängsvägen i Enhörna

- Jägerdalsvägen i Mölnbo

- Åkervägen och Domarringsvägen i Hölö

- Enevägen, Kallforsvägen och Pärlängsvägen i Järna

Bild på bygdeväg i Hölö

En bygdeväg har två bredare vägrenar som främst är avsedda för gående och cyklister samt en körbana med ett körfält som tydligt har plats för en bil. Bilar eller annat motorfordon använder alltså körfältet i mitten. Vägrenen kan anvädas vid behov, till exempel när bilisten får möte.

Genom att omfördela vägens yta får cyklister och gående en tydligare och bredare plats på vägen. På så sätt skapar vi en trafikmiljö som signalerar cyklisters, fotgängares och bilisternas lika stora rätt att vara på vägen.