Aktuellt

Ändring av hastighetsgränser i Geneta

2019-06-03

Från och med 14 juni kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Geneta. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på vissa av områdets vägar.

Nu är det dags för Geneta att få ändrade hastighetsgränser. Vi skyltar om till 40 och 60 km/tim på vissa vägsträckor och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med den 14 juni 2019. Det är Holmfastvägen, Klockarvägen, Fritidsvägen, Hantverksvägen, Strängnäsvägen samt delar av Brolundavägen och Genetaleden som skyltas om.

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Geneta karta hastighetsändring