Aktuellt

Ändring av hastighetsgränser i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö

2019-10-02

Från och med 4 oktober kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på vissa av områdenas vägar.

Nu är det dags för Mariekälla, Saltskog och Hovsjö, samt några kringliggande gator, att få ändrade hastighetsgränser. Vi skyltar om till 40 och 60 km/tim på vissa vägsträckor och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med den 4 oktober 2019. 

Flera områden har redan genomgått hastighetsändring, och när alla områdena är klara kommer hela Södertälje tätort ha 30, 40 och 60 km/tim som hastighetsgränser. Att köra 30 och 40, istället för 50, har stor betydelse för att sänka dödstalet i trafikolyckor där gående och cyklister blir påkörda av bilister.

Beskrivning på påverkan av hastighet och dödsolycka

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Nya Hastighetsgränserna