Aktuellt

Ändring av hastighetsgränser i Ronna och Lina

2019-04-04

Från och med 15 april kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i områdena Ronna och Lina. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på vissa av områderas vägar.

Nu är det dags för Ronna och Lina att få ändrade hastighetsgränser. Vi skyltar om till 40 och 60 km/tim på vissa vägsträckor och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med den 15 april 2019. Det är framför allt delar av Enhörnaleden, Gamla Strängnäsvägen, Strängnäsvägen, Tegelbruksvägen, Porslinsvägen samt Robert Anbergs väg.

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".