Aktuellt

Ändring av hastighetsgränser i Rosenlund och Viksängen

2020-05-12

Från och med mitten av maj kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Rosenlund och Viksängen. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim på vissa av områdenas vägar.

Nu är det dags för Rosenlund och Viksängen att få ändrade hastighetsgränser. Vi skyltar om till 40 km/tim på vissa vägsträckor och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med mitten av maj 2020. 

På vägarna med de lila strecken blir den nya hastigheten 40 km/h. Vid de blå markeringarna är hastigheten 30 km/h kl 7-17, övrig tid 40 km/h. 

 

Flera områden har redan genomgått hastighetsändring, och när alla områdena är klara kommer hela Södertälje tätort ha 30, 40 och 60 km/tim som hastighetsgränser. Att köra 30 och 40, istället för 50, har stor betydelse för att sänka dödstalet i trafikolyckor där gående och cyklister blir påkörda av bilister.

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".