Aktuellt

Ängsytor ger mat åt pollinatörer

2019-06-27

De senaste tre åren har Södertälje kommun arbetat mer och mer fokuserat med att göra om gräsmattor i trafikmiljöer till vackra blomsterplanteringar samt så ängsytor på outnyttjade gräsmattor. Förutom att planteringarna är väldigt vackra har det varit ett sätt att ge pollinatörer en bättre chans att hitta nektar i staden.

Fördelarna med ängsytor i stadsmiljö är flera. Ju fler arter vi får in i gräsmattan, desto mer biologisk mångfald kan vi ha i våra städer.  Om vi dessutom får in blomster ökar mängden pollinerare, vilket gynnar matproduktionen.

- Vi använder oss av outnyttjade gräsmattor och miljöer som inte har så mycket blomster och andra värden, och gör om det till ängsytor och planterar in örter. Vi håller på och testar var de här ytorna passar bäst och hittills har vi gjort två, tre nya ytor per år som vi utvärderar, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret.

2017 inledde kommunen arbetet med att börja plantera ängsytor i vägrefuger och rondeller. Förutom ängsytor har man planterat ettåriga planteringar som blommar kraftigt och har extra stor betydelse för pollinatörer. Dessa finns i rondeller i Weda, Bergaholm, Fornhöjden, vid Scania i syd och Strängnäsvägen.

- De platser vi gjort till ängsyta i år är Badparken, stadshuskullen och i Saltskog, där vi har planterat 11 000 små örter på en bullervall. Dessutom försöker vi plantera in kryddväxter i rabatter, något som humlorna gillar extra mycket.

I år har det tillkommit 2770 kvm nya ängsytor. Dryga 3000 kvm ängsytor är kvar från tidigare år.

Utanför stadshuset sitter också ett insektshotell uppe för våra flygande gäster. Även i Stinsträdgården i Järna är ett insektshotell på väg.

- Insektshotellet är för solitära bin, som inte bor i kupa. Tanken är att hotellet ska funka för lite olika insekter, därför har vi lite olika material i, som stockar med hål, halm och kottar, säger Lova Mattsson Kjellqvist.

Förutom att plantera ängsytor och sätta upp bihotell, arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen för att låta mat till pollinatörer växa fram. Bakom stadshuset finns dessutom en bikupa placerad för att uppmärksamma pollinatörernas situation. 

Södertälje kommun håller på och tar fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden.

- När pollineringsplanen är färdig kan vi se om vi ska fokusera på vissa stråk så de kan flyga mellan och skapa ”bi-motorvägar”. Alla åtgärder som vi gör nu är stärkande för pollinatörerna, men planen kan hjälpa oss att arbeta mer fokuserat, säger Lova Mattsson Kjellqvist.