Aktuellt

Arbete med hammarborrning innebär avstängning av Västra Kanalgatan 30 maj - 8 juli

2022-05-23

Arbetet innebär också att busstrafik kommer att ledas om via Jovisgatan. Parkering kommer att påverkas på Västra Kanalgatan och Jovisgatan.

Med anledning av Trafikverkets arbete med Södertälje kanal behöver ledningar flyttas  från gamla kanalstationer till nya. I slänten intill kanalen. Under arbetet med borrning för de nya kanalisationerna behöver västra Kanalgatan stängas av för fordonstrafik mellan 30 maj och 8 juli 2022.

Busstrafiken som normalt åker via Västra Kanalgatan kommer under denna tid ledas om till Jovisgatan.

Det här innebär att:

  • Västra Kanalgatan stängs av för fordonstrafik. 
  • Gående och cyklister kan fortfarande passera genom Västra Kanalgatan.
  • Parkeringarna stängs av på norra sidan av Jovisgatan för att öka framkomligheten för busstrafiken.