Aktuellt

Att lära sig cykla öppnar nya dörrar

2020-10-26

Under hösten har Södertälje kommun i samarbete med Cykelfrämjandet ordnat cykelkurser för vuxna kvinnor. Efter bara sex tillfällen kan kvinnorna cykla fram obehindrat och de har inte bara lärt sig något nytt, de har också ökat självförtroendet och möjligheten att få jobb.

För många i Sverige är det en självklarhet att kunna cykla, men för en del kvinnor som vuxit upp i andra länder har de inte fått möjligheten att lära sig cykla som barn. Att öka antalet cyklister i Södertälje är ett mål i Södertälje kommuns cykelplan för att öka antalet hållbara transporter, och att kunna cykla är också något som allt fler arbetsgivare, bland annat hemtjänsten, efterfrågar.

Därför anordnade Södertälje kommun tillsammans med Cykelfrämjandet cykelkurser i tre omgångar under hösten. Totalt har 14 kvinnor deltagit.

- De flesta deltagarna har lärt sig väldigt snabbt, och varit i väldigt varierande ålder, vilket tyder på att ingen är för gammal för att delta. Dessutom har det för oss som instruktörer varit väldigt kul och givande att vara med när vi sett deras snabba utveckling. Nu hoppas vi att de cyklar vidare på egen hand! säger Maria Wikenståhl, utredningsingenjör och projektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

Projektet har finansierats av medel från Tillväxtverket. Förhoppningen är att fler kursomgångar kan starta redan till våren igen.