Aktuellt

Avverkning av träd intill järnvägen i Järna

2019-01-17

Trafikverket kommer att under våren 2019 avverka och utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Järna. Arbetet påbörjas 2019-02-01.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken, vilket drabbar både resenärer och godstransportörer. Nu är det dags för Trafikverket att avverka och beskära träden längsmed järnvägen genom Järna tätort. Arbetet med körning av maskiner under röjning och avverkning kan medföra störande buller.