Aktuellt

Begränsad framkomlighet på Lovisinsgatan

2017-07-26

Lastplatsen vid Lovisinsgatan 8 flyttas tillfälligt från och med den 28 juli på grund av ett arbete som utförs på husets innergård. Lastplatsen som är tio meter lång flyttas, under samma period, till Lovisinsgatan 6. Arbetet beräknas vara klart runt den 6 oktober.

Gångtrafik och bilar

Gångtrafikanter hänvisas till trottoaren på motsatt sida av gatan under byggetableringen. För biltrafiken blir det trångt och trafiken begränsas när körbanan krymper till tre och en halv meter, det innebär att bilarna behöver turas om att mötas vid den här sträckan. Nya hänvisningsskyltar har satts upp som informerar trafikanterna om ändringarna.

Arbetsperiod

Arbetet startar den 28 juli och beräknas vara klart runt den 6 oktober. Det är företaget Rototec AB som borrar för bergvärme på Lovisinsgatan 8 innergård.