Aktuellt

Del av Ängsgatan avstängd mot centrum 12-13 juli

2022-07-07

Under två dagar ska Telge Nät arbeta med anslutning av en dagvattenservis och behöver arbeta utefter en bit av Ängsgatan.

Trafiken på Ängsgatan mot centrum kommer att ledas om via Forskargatan. Arbetet kommer inte att påverka trafiken i motsatt riktning, mot Ronna och Geneta. Arbetena beräknas pågå under två dagar, 12-13 juli.

Ta det försiktigt i trafiken och visa extra hänsyn till de som arbetar med anslutningen.