Aktuellt

Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

2018-03-28

Gång- och cykelvägen längs med kanalen, nedanför Värdsholmen, kommer att stängas av fram till midsommar.

I och med Sjöfartsverkets spontningsarbete kan det uppstå sättningar i marken och det kan finnas rasrisk eller uppstå plötsliga sprickor i gång- och cykelbanan nedanför Värdsholmen. I och med detta kommer gående och cyklister att hänvisas till alternativa vägar. Enligt Sjöfartsverkets plan gäller avstängningen fram till midsommar.

Arbetet ingår i förbättringen av sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och är en del av Mälarprojeketet. Sjöfartsverket kommer att anlägga nya promenad- och cykelvägar längs med kanalen under 2019. Mer om hela projektet kan du läsa på Sjöfartsverkets webbsida.