Aktuellt

Ombyggnation och beläggningsarbete på del av Linavägen och Snäckvikshamnen

2019-11-15

Del av Linavägen och Snäckvikshamnen är nu åter öppen för biltrafik efter avstängningen för byggarbete.

Under två veckor var en del av Linavägen och Snäckvikshamnen avstängd för trafik, när vägen byggdes om och ny asfaltsbeläggning lades.

Nu är vägen åter öppnad igen. En del arbete fortsätter på platsen, men gatan är åter öppnad för genomfartstrafik.

omledning_snäckviken_karta_20191031.png

Kartan visar Snäckviken och det gulmarkerade är vägen som stängts av. Den röda markeringen visar omledningen av biltrafik. Nu kan man åter igen köra Snäckviksvägen.