Aktuellt

Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet

2021-06-08

Nu byggs en tillfällig gångbana längs med Mälarbadsvägen, som ska leda mellan en iordninggjord parkeringsyta och Mälarbadet.

Planen ska fungera som parkeringsyta för sommarbadande gäster och har rustats upp för detta ändamål bland annat genom att man lagt ut grus och salt. Saltet läggs ut för att förhindra dammbildning.

Gångvägen, som är cirka 600 meter, leder ner till Mälarbadet. Den kommer vara 1,5 meter bred och byggas längs med vägen. Reflexstolpar kommer att fungera som avskiljare mot vägbanan.

Hastigheten är precis som tidigare 30 km/h, och vägen kommer att få farthinder för att hastigheten ska hållas nere.

Den provisoriska gångbanan börjar byggas denna vecka och förväntas bli klar i slutet på vecka 24.

Observera att det är parkeringsförbud längs med Mälarbadsvägen. Parkerade bilar hindrar framkomligheten för räddningstjänstfordon.