Aktuellt

Gång- och cykelbroar behöver åtgärdas på nytt

2022-10-14

Gång- och cykelbron över Björnövägen i Hovsjö samt bron över ravinen vid Fribovägen behöver åter stängas för passage, för att åtgärda beläggning.

I samband med ett projektmöte med vår entreprenör upptäcktes att beläggningen på broarna inte har återställts korrekt. Det handlar om att  beläggningen har blivit för tjock, vilket påverkar belastningen på brokonstruktionen.

För att säkerställa att inte broarna tar skada behöver alltså beläggningen göras om. Vår entreprenör kommer att starta arbetet snarast med bron i Hovsjö. Arbetet med bron över ravinen vid Fribovägen i Mariekälla kommer i största möjliga mån samordnas med färdigställandet av den andra bron över ravinen, vid Brogatan, för att undvika att båda broarna är avstängda samtidigt.