Aktuellt

Gator som ska få ny asfalt

2019-03-29

Nu har en preliminär plan tagits fram på vilka gator som ska få ny beläggning under 2019.

Det är många gator i tätorten som behöver ny asfalt. Kommunens investeringspengar för i år räcker inte till för att åtgärda alla gator med brister så vi har inventerat gatornas skick för att se vilka som behöver åtgärdas först. Varje år tar vi fram en plan för de gator som är i störst behov av åtgärd. Planen utgår från den budget som finns för nybeläggning av kommunens gator.  

Ibland måste vi prioritera om under året och åtgärda en gata som inte står i planen då det visat sig vara i större behov av ny asfalt. Ibland måste vi också arbeta om planen när det tillkommer andra typer av arbeten som påverkar våra gator t ex ledningar som ska grävas ner.

Asfaltering pågår från maj till november – om vädret tillåter. Vi kan inte ange exakt när vi asfalterar varje gata, det beror på hur omfattande åtgärderna är – det kan handla om att vi passar på att bygga en gång- och cykelväg eller behöver justera kantstöd på vissa gator.  Storgatan – Linavägen i Snäckviken samt Granövägen i Hovsjö ligger högst på prioriteringslistan.

belaggningsplan