Aktuellt

Gatu- och parkbelysning byts ut till LED

2019-04-02

Södertälje kommun arbetar med att byta ut alla armaturer i gatu- och parkbelysningen till LED-armaturer. Skiftet innebär att elförbrukningen minskar markant och livslängden på belysningen ökar kraftigt.

Södertälje kommun har hand om ca 14 500 gatu- och parkbelysningsarmaturer i kommunen. Hälften av dem har idag natriumbelysning, medan cirka 17 procent består av äldre kvicksilverlampor. Sedan ett antal år tillbaka har kommunen arbetat med att byta ut kvicksilverlampor mot LED med målet att alla kvicksilverlampor ska vara utfasade senast under nästa år. Under ett antal år framöver kommer all belysning successivt att bytas ut till LED.

Hittills har natriumbelysningen bytts ut vart fjärde år, så kallat seriebyte. Med LED behöver belysningen bytas ut först när den går sönder.

Miljövinsten, liksom ekonomivinsten, är stor. Natriumlampor har högre elförbrukning och en livslängd på ca 16 000 timmar. Siffran för motsvarande LED-belysning är 100 000 timmar. Kostnaden för att installera LED är högre men lönar sig snabbt ekonomiskt.

Under förra året byttes cirka 1000 armaturer ut i kommundelarna och arbetet fortsätter det här året. Enhörna är klart, Hölö, Mölnbo och Järna pågår just nu och därefter fortsätter arbetet i Södertälje.

I Södertälje är flera områden klara sedan tidigare men när arbetet nu återupptas så börjar vi i de områden som har flest kvicksilverlampor.