Aktuellt

GC-vägar längs kanalen öppnas temporärt

2020-04-30

Gång- och cykelvägar längs kanalen i Södertälje har varit stängda flera år på grund av Mälarprojektet. Inom kort öppnas flera av dem temporärt.

Hela västra sidan från Maren till Igelstaviken kommer att öppnas snart. Detsamma gäller för östra sidan från skateparken efter kanalen och upp till Ridhusplan.

Östra sidan från slussen öppnas dock inte efter kanalkanten på grund av att krönbalken vid kajkanten inte är komplett än. I dagsläget står det bara en spontlinje där. Däremot öppnas hela det parallella stråket via Kusens backe och upp mot sjukhuset.

Västra sidan norrut, från kanalkontoret och fram till Mälarbron fortsätter att vara avstängd, men det beror på de exploateringsarbeten som utförs i området av en annan byggherre.

Gång- och cykelvägen från Ridhusplan till Östertälje båtklubb kommer inte kunna öppna än då det förekommer en del skyddsarbeten under broarna i sommar. Enligt Sjöfartsverket kan sträckan öppnas senare i år. 

När entreprenadarbetet med Mälarprojektet återupptas igen, kommer dessa gång- och cykelvägar att stängas igen i väntan på att projektet avslutas.

Läs mer på Sjöfartsverket och Mälarprojektets sida.