Aktuellt

Genetaleden får två nya cirkulationsplatser

2021-08-27

Nu påbörjas arbete med två nya cirkulationsplatser utmed Genetaleden för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Trafiken kommer att påverkas under byggnationen.

Cirkulationsplatserna byggs i korsningarna Holmfastvägen/Genetaleden samt Hovsjövägen/Genetaleden. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av november 2021.

Så här kommer trafiken att påverkas:

  • Del av Holmfastvägen stängs helt för trafik till och med 13 oktober och trafiken leds om via Visirvägen.
  • Busslinje 752 kommer få en omlagd körväg från och med måndag 30 augusti fram till 13 oktober. Hållplatserna Vasa Handelsplats kommer under denna tid att dras in och resenärer hänvisas till Scaniarinkens hållplatser.
  • Korsningarna kommer i övrigt att hållas öppna, men byggarbetet orsakar begränsad framkomlighet.

Karta över byggområde cirkulationsplats