Aktuellt

Håll råttorna borta – mata inte änderna vid Maren

2020-02-24

Vi uppmanar alla att inte mata änderna vid Ejdern och Maren eftersom denna mat även drar till sig råttor. Efter en minskning av antalet råttor i området är det nu viktigt att de inte kommer tillbaka i samma mängd.

Under februari utförde Anticimex en råttbekämpning i Stadsparken och området kring Ejdern och Borgmästarparken, då mängden råttor ökat kraftigt.

Efter att råttgift lagts ut i inhägnade områden har antalet råttor minskat. Men för att råttorna inte ska söka sig tillbaka till området måste det hållas fritt från mat och skräp.

Därför är det viktigt att mat som slängs direkt på marken upphör, då råttorna söker sig hit och äter upp resterna. Vill man ändå mata änderna bör detta ske direkt i vattnet.

Läs mer om matning av fåglarna