Aktuellt

Hälsans stig i Södertälje dras om

2021-04-09

Hälsans stig finns både i centrala Södertälje och i Fornhöjden. Slingan i centrum tas ner tillfälligt för att under 2022 dras om. Även Hälsans stig i Fornhöjden kommer att dras om under hösten.

Hälsans stig är Riksförbundet HjärtLungs folkhälsosatsning med målet att få fler att promenera mer. Promenadslingorna ska vara enkla och trygga, och är placerade bostadsnära och följer befintliga gångvägar. Slingorna är minst 3 km långa och skyltade. Nu ska slingorna i Södertälje uppdateras.

Centrum

I Södertälje finns idag en 7 km lång slinga i centrum som mestadels går längs kanalen. Den tas nu ner under våren för att dras om 2022. När den nya Hälsans stig är på plats kommer en nyinvigning av slingan att äga rum tillsammans med HjärtLung-förbundet.

Fornhöjden

Hälsans stig i Fornhöjden är 4 km lång och är i behov av upprustning. Den kommer under hösten 2021 att dras om något och uppdateras med nya skyltar.

Läs mer

Läs mer om Hälsans stig på HjärtLungs webbplats.