Aktuellt

Ändring av hastighetsgränser i delar av centrala Södertälje

2018-11-12

Från och med 15 november kommer nya hastighetsgränser gälla i delar av centrala Södertälje. Södertälje kommun skyltar om till 30 km/tim, 40 km/tim och 60 km/tim på områdets vägar.

Nu är det dags för delar av centrala Södertälje att få ändrade hastighetsgränser. Det gäller delar av Stockholmsvägen, över klaffbron till Turingegatan och första delen av Holmfastvägen. Men även delar av Täppgatan och Karlslundsgatan samt Västra Mälarehamnen.

Vi skyltar om till 30 km/tim, 40 km/tim och 60 km/tim och de nya hastighetsgränserna kommer att gälla från och med den 15 november 2018.

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Karta över de hastighetsbegränsningar som skyltas om i denna del av arbetet med hastighetsplanen:

karta-hastighetsbegrasning-sodertalje-centrum-host-2018.jpg

Klicka här för större bild!