Aktuellt

Högsäsong för asfaltering och nya gång- och cykelvägar

2021-04-27

Det byggs nya gång- och cykelvägar i Pershagen och Järna, och asfalteringen av gator runt om i kommunen har också dragit igång. Läs mer om de beläggningsarbeten som kommer ske under sommarhalvåret.

En ny gång- och cykelväg längs Nyköpingsvägen, mellan Släthagsvägen-Trollsjövägen och en bit in på Trollsjövägen, i Pershagen byggs just nu. Den kommer att ansluta mot den befintliga gång- och cykelvägen vid fotbollsplanen. Gång- och cykelvägen beräknas vara klart i början av hösten 2021.

Det är högsäsong för gatuarbeten just nu och det pågår redan nu flera beläggningsarbeten (asfaltering) och byggnation av nya gång- och cykelbanor runt om i kommunen.

På denna sida kan du se vilka vägar och platser där vi kommer utföra arbete under 2021.