Aktuellt

Idag invigdes den nya tunnelnedfarten till Kringlangaraget

2022-03-03

Idag invigdes och öppnade den nya tunnelnedfarten vid Västra Kanalgatan som leder ner till Kringlangaraget. I samband med öppningen stängs den nuvarande infarten vid Marenplan.

Representanter från kommunen, Peab, fastighetsägare och press samlades för att inviga den nya tunnelnedfarten med tal och bandklippning av Tage Gripenstam (C), ordförande i tekniska nämnden, som också fick äran att köra ner den första bilen i den nya tunnelnedfarten.

- En viktig pusselbit i stadskärnans utveckling öppnar idag. Kringlangaragets nya infart gör att hotellbygget vid Maren kan starta när alla beslut är klara. När sedan Kanaltorget är klart kommer Södertäljeborna att ha en ny fin mötesplats att vistas på, säger Tage Gripenstam (C), ordförande i tekniska nämnden. 

Del av projektet Kanaltorget

Tunnelnedfarten är en del i det övergripande projektet Kanaltorget, som innefattar flera delprojekt. Kommunen bygger det nya Kanaltorget, en ny tunnelnedfart, bygger om p-garaget i Kringlan-huset samt rustar upp Köpmangatan.

Våren 2020 startade byggnationen av tunnelnedfarten, som sker i samverkansentreprenad med Peab. Utöver att bygga den nya nedfarten har vi också rustat upp Kringlangaraget och renoverat pelare, målat om, renoverat lastkajer med mera. Några renoveringsarbeten pågår fortfarande, men inget som ska störa trafiken.

Nedfarten via Västra Kanalgatan gör att besökare kommer att komma in mitt i garaget, istället för att komma in från sidan av garaget, som vid Maren-infarten.

Den röda pricken visar den nya tunnelnedfarten på Västra kanalgatan, den blå visar den gamla infarten. Du kommer till Västra kanalgatan via t.ex. Gästgivaregatan eller kattsvansen, om du kör från Mälarbron.

Vad händer nu?

Nu fortsätter vi arbetet med att bygga Kanaltorget och att rusta upp Köpmangatan, som beräknas vara klart till sommaren. I anslutning till området sker också andra arbeten. Under våren kommer den tidigare McDonalds-byggnaden vid Maren att rivas.

Läs mer här

Mer om arbetet kan du läsa här.

Tage Gripenstam (ord tekniska nämnden), Carl-Johan Söderberg (regionchef Peab Anläggning AB) och Andreas Klingström (samhällsbyggnadsdirektör) på invigningen av tunnelnedfarten. 

Tage Gripenstam tar premiärturen i tunnelnedfarten på torsdagsmorgonen 3/3. Nu är nedfarten öppen för allmänheten.