Kom och tyck till om Järna torg

Kommunen planerar att rusta upp Järna torg och vi vill veta vad som Järnabor tycker ska finnas här. Ta chansen och delta i medborgardialogen kring detta, tyck till via enkät eller träffa oss måndag 20 maj.

Järna torg är Järna centrums främsta park med stora gräsmattor, perennplanteringar, högresta träd, lekplats, sommarservering och scen. Historiskt sett har torget varit en naturlig samlingsplats och den används ofta vid midsommarfirande, uppvisningar, torghandel och julmarknader.

Nu ska torget rustas upp med ny utrustning samt nya funktioner som kan locka fler målgrupper och säkerställa torgets fortsatta roll som målpunkt och samlingsplats i Järna. Södertälje kommun vill därför ha in dina åsikter! Kom och träffa kommunens representanter, delta i workshop och dela med dig av dina idéer om hur Järna torg ska utvecklas. 

Datum: 20:e maj
Tid: Drop-in mellan kl. 16-18
Plats: Järna torg, nära scenen

Kan du inte närvara personligen? Inga problem! Du kan också ge dina synpunkter digitalt genom att besvara vår enkät här.