Aktuellt

Kommunen asfalterar om Jovisgatan

Bild på karta där Jovisgatan ska asfalteras. På kartan är arbetszonen för asfalteringen rödmarkerad för att visa området som kommer att asfalteras.

2023-08-01

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag av kommunen att asfaltera om Jovisgatan. Vägarbetet kommer att ske under nattetid.

Vi kommer att rusta upp Jovisgatan. Arbetet pågår mellan 810 augusti.

Vägarbetet omfattar både fräsning och asfaltering av Jovisgatan och kommer att markeras med trafikskyltar. Vi vill informera om att detta kommer innebära oväsen i området under de två aktuella nätterna.

Vi vill även uppmärksamma invånarna på att all parkering längs Jovisgatan kommer att stängas av tillfälligt medan vägarbetet pågår. 

 

Tider för arbetet:

Tisdag, 8 augusti kl 20:00–05:00.

Torsdag, 10 augusti kl. 20:00–05:00.