Aktuellt

Konstverket mjölkpaketet i centrum tas bort

2017-04-03

I april tar vi bort konstverket som föreställer ett mjölkpaket och som finns på en av Turingegatans bropelare. Orsaken är att vi måste förebygga att fukt tränger in i betongen.

Vid samma tillfälle tar vi även bort de tre konstverk som finns på de andra bropelarna.

- Om vi inte tar bort konstverken är risken stor att fukt tränger in i betongen. Om det sker börjar armeringsjärnen att rosta och underminerar bropelaren, säger Rolf Nilsson, gatuingenjör.

Fel färg har använts

Fel färg har använts när konstverken skapades och det går inte att impregnera bropelarna utan att ta bort konstverken, enligt Rolf Nilsson:

- Tyvärr blir konsekvensen att vi måste ta bort konstverken.

Arbetsproceduren ser ut så här:

  1. först ska vi blästra bort målningen,
  2. sedan ska pelaren impregneras.

Arbetet kommer att utföras i början av april. Vädret måste vara "rätt", det vill säga torrt och minst fem plusgrader både i bropelarna och luften.

Grupp diskuterar konst i stadskärnan

En grupp för konst i stadskärnan har bildats med representanter från både kultur- och fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret.

- I gruppen har vi en dialog om vad som ska hända på platsen under Turingegatans bro och när, säger kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson. Vi kommer att diskutera om och hur konstverken, bland annat det som föreställer ett mjölkpaket, ska uppföras igen.

Möte med konstnärer

I slutet av förra året hade kommunen ett möte med en av de chilenska konstnärerna, som 1983 skapade muralmålningen "Kampen för freden", och den konstnär som skapade den andra målningen "Landscape 2011". Både de chilenska konstnärerna och den andra konstnären är intresserade av att skapa något nytt på platsen under Turingegatans bro, enligt Staffan Jonsson:

- Men området kommer att exploateras inom några år. Om konstverken uppförs under Turingegatans bro vet vi inte hur länge de kan vara kvar, säger han.

Allt måste göras rätt

Om konstverken uppförs igen är det viktigt att allt görs på rätt sätt, enligt Rolf Nilsson:

- ­Vi föreslår att silikatfärg används. Denna sortens färg andas, säger han.

Fördelarna med silikatfärg är flera:

  • färgen har lång livslängd,
  • färgen bryts inte ned vid sur nederbörd,
  • färgen är mycket öppen, men försvårar ändå inträng av vatten i betongen.

Centrum blir dubbelt så stort

Södertälje centrum blir dubbelt så stort när vi utvecklar den norra delen av stadskärnan till ett av de mest intressanta områdena i regionen med högskola, bostäder, hotell, handel och kontorsverksamhet i samarbete med bland andra Acturum Development AB, Magnolia AB och KTH.

- De flesta Södertäljebor bor i staden. Vi vill att staden ska spegla de människor som bor här – att vi kommer från olika delar av världen och har olika kulturer. Kultur och konst är viktigt för att nå dit och skapa en levande stadskärna för alla, säger Isak Ericsson, kommunens samordnare för Södertälje city – i samverkan.