Aktuellt

Kylning ska förhindra att Mälarbron fastnar i upprätt läge

2021-07-13

För att Mälarbron inte ska fastna i upprätt läge när klaffarna sväller i värmen, går kommunens utemiljöenhet in och spolar kallt vatten tre gånger om dagen under sommarens varma dagar.

Mälarbron är mer än 50 år gammal och även om den renoveras regelbundet, blir det slitage som på olika sätt behöver åtgärdas.
När värmen stiger, sväller också klaffarna i bron vilket gör att den inte kan stängas helt. Under sommaren öppnas bron flera gånger per dag, just nu en gång per timme, för att släppa förbi segelbåtarna.

Klaffarna kyls ner av kommunens utemiljöenhet som spolar kallt vatten på klaffarna tre gånger om dagen, för att förhindra att klaffarna sväller.
Under nedkylningen står en tankbil placerad mitt på bron, vilket gör att ett körfält stängs av och att det kan bli en del trafikstörningar.

En ny pumpanordning som ska pumpa upp vatten från kanalen är en lösning på längre sikt. Men på grund av pandemin är det leveranser som försenats, och den kommer inte vara på plats för användning förrän till nästa sommar.