Aktuellt

Mälarbron ska renoveras invändigt

2020-09-10

Denna vecka startar arbetet med att med att renovera Mälarbron (klaffbron) invändigt.

Mälarbron börjar ha några år på nacken nu och det är dags för att renovera lyftmaskineriet i bron. Dessutom kommer vår entreprenör rusta upp de invändiga betongytorna.

I dagsläget kommer inte trafiken att påverkas, men senare i höst kommer ena klaffhalvan att behöva stå i upprätt läge så att entreprenören kan utföra vissa arbetsmoment. Det rör sig om en tidsperiod på 2-4 veckor och då kommer trafiken över bron att ske på en brohalva med ett körfält öppet år vardera håll. En mer exakt tidpunkt och tidsperiod för detta kommer vi meddela om när renoveringsarbetet har kommit en bit på vägen.

Renoveringsarbetet beräknas vara klart sommaren 2021.