Aktuellt

Mälarbrons renovering påverkar trafiken

2021-03-02

Mälarbrons (klaffbrons) ena klaff behöver vara i upprätt läge från och med 8 mars och cirka tre veckor framåt, vilket kommer att påverka trafiken över bron.

Underhållsarbetet, som har pågått sedan september, är nu i ett skede där ena brohalvan måste vara i upprätt läge för att fortsatt arbete ska kunna genomföras. Det är den norra brohalvan som kommer att vara upprätt och trafiken leds om till den södra brohalvan, med ett körfält öppet i vardera riktning.

Det är endast trafiken över bron som trafikomläggningen kommer att påverka. Det går fortsatt att köra ner till Västra Kanalgatan via Kattsvansen. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas också till den södra brohalvan vid övergång.

Arbetet startar 8 mars och beräknas vara färdigt i slutet på mars.