Aktuellt

Mälargatan öppen för trafik igen

2016-12-15

Mälargatan är åter öppen för trafik. Gatan var stängd på grund av arbeten med kantstöd längs Mälarrampen.

 

Mälargatan är åter öppen för trafik. Gatan var stängd på grund av arbeten med kantstöd längs Mälarrampen.

Även de parkeringsplatser som vi stängde av på Mälargatan kan trafikanter nu använda.

Arbetet med kantstöd, staket och belysning är en del i arbetet med den nya gång- och cykelbanan längs med Mälarrampen. Arbetet kommer att fortsätta till våren.

– Gång och cykelvägen är en saknad länk i cykelnätet, säger Per Bråmå, gatuingenjör på samhällsbyggnadskontoret. Genom att anlägga en gång- och cykelbanan längs med Mälarrampen ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra cyklister och fotgängare.

Södertälje city - i samverkan

Stadens hållbara kommunikationer är en del av utvecklingsarbetet Södertälje city – i samverkan, SCiS. Södertälje city – i samverkan tar avstamp i översiktsplanen, Framtid Södertälje, och programmet för Södertälje stadskärna. Ett av delmålen i SCiS är att öka användningen av cykel.