Aktuellt

Marens mark ska undersökas

2020-02-19

Under nästa vecka påbörjas markundersökningar på land runt inre och yttre Maren. Dessa kommer att pågå i cirka tre veckor och innebära en del buller och minskad framkomlighet på vissa ställen.

Markundersökningarna genomförs för att titta på förutsättningarna för att bygga om både Marenplan och kajerna runt om. Man kommer även att gräva provgropar som kan medföra begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna på den västra sidan om inre Maren. Det kan också innebära en del störningar i form av buller.

Arbetena på land startar under vecka 9 och kommer att pågå i cirka tre veckor. Senare i vår, preliminärt vecka 16-18, kommer det genomföras grundundersökningar i vattnet.

Det är Sweco som utför grundundersökningar och Peab gör provgropar.