Aktuellt

Matning av änder - tänk på det här!

2018-12-11

Gillar du att mata änderna vid Maren? Tänk på att inte slänga maten på marken, utan direkt ner i vattnet.

Att mata änderna vid vattnet i stan, särskilt vid Marenplan och Borgmästarparken, är något som många tycker om. Men med utfodringen följer dessvärre en del problem.

  • Fåglarna bosätter sig vid platsen och förstör rabatterna i parken.
  • Platsen solkas ned av avföring.
  • Råttor och andra skadedjur lockas till platsen där bröd slängs ut direkt på marken och gräset.
  • Platsen blir skräpig.
  • Änderna är flyttfåglar men på grund av utfodringen flyttar de inte under vinterhalvåret. De slutar leta egen föda. Detta gör att de bosätter sig vid platsen och tvingas stödfodras vintertid av kommunen.
  • Undvik att mata fåglarna med bröd. De blir mätta men brödet innehåller inte den näring fåglarna behöver. Ge istället frön eller frukt.

Om du ändå vill mata fåglarna - gå ut på bryggan och släng maten i vattnet. Då minskas nedskräpningen och risken för skadedjur.