Aktuellt

Mer plats åt cyklister på cykelgata

2023-09-01

Nu skapar vi mer plats och förbättrar framkomligheten för cyklister på några gator runt centrum. Kringelvägen blir cykelgata och på några enkelriktade gator kan du cykla i båda riktningar.

Vi har infört nya regleringar för att ge mer plats och förbättra framkomligheten för cyklister. Vi har reglerat om Kringelvägen till cykelgata. Vi har också reglerat om några enkelriktade gator för att möjliggöra dubbelriktad cykling. 

Regleringarna finns i flera andra kommer i Sverige och har visat sig fungera bra. Nu inför vi dessa regleringar på prov för att därefter utvärdera. Fungerar det bra kan fler gator regleras om. 

Cykelgata

Cykelgata är en ny typ av trafikmiljö, en ny reglering från 2020. På cykelgata ska motordrivna fordon anpassa sin hastighet till cykelfart och visa särskild hänsyn till cyklister. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas på trånga gator som inte har särskilda cykelbanor. 

Den nya skyltningen består av skylten ”Cykelgata” samt ”Cykelgata upphör”. 

På cykelgator gäller följande:
• Bilar och andra motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
• Högsta tillåtna hastighet för motordrivna fordon är 30 km/h.
• Fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.
• Bilar och andra fordon som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

Dubbelriktad cykling på enkelriktade gator 

På vissa enkelriktade gator reglerar vi så att cyklister kan cykla i båda färdriktningarna. För motorfordon är gatan fortfarande enkelriktad. Syftet är att ge cyklister fler vägval för ett mer tillgängligt och framkomligt cykelnät.

Den nya skyltningen består av olika skyltar i de olika riktningarna. 

”Infart förbjuden”-skylten kompletteras med en skylt ”Gäller ej cykel”. Här får cyklister köra in men inte motorfordon. 

I den andra riktningen, där både motorfordon och cyklister kan köra sitter en filindelningsskylt som visar att man kan möta cyklister.  

Ta det lugnt i trafiken och visa hänsyn till varandra!