Aktuellt

Mindre biltrafik på Storgatan i Järna

Öde gata med några blommor i förgrunden

2021-05-25

I sommar ska Storgatan i Järna centrum bli en trevligare och mer grönskande plats att vistas på. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum varje dag ska minska. Därför förändrar vi Storgatan genom att göra bilvägen lite knixigare samt placera ut fler blommor och cykelställ.

”Grönt och skönt” är ett av ledorden i kommunens planering när det gäller platser att vistas på. Och det är tanken att Järna centrum ska bli i sommar när kommunen testar att förändra Storgatans utformning för att minska på den stora mängd genomfartstrafik som passerar här.

- I den trafikutredning som vi låtit en extern konsult göra, ser vi att cirka 3000 fordon kör på Storgatan varje dygn – och 80-90 procent av dessa fordon är genomfartstrafik som aldrig stannar till i centrum. Vi gör nu denna förändring för att leda om genomfartstrafiken till andra vägar så att Storgatan främst är till för de som faktiskt har ärenden i centrum och stannar till här, säger Lars Neimert, chef för parkering på Samhällsbyggnadskontoret.

Kommunens mål är att skapa tryggare trafikmiljö för gående och prioritera gående och cyklister. Platsen kan idag upplevas otrygg för just gångtrafikanter och cyklister när så mycket trafik passerar.

- Detta är ett test mellan juni och september. Därefter utvärderar vi testet och nya trafikmätningar kommer ligga till grund för beslut om testet ska permanenteras eller inte, säger Lars Neimert.

Vad förändrar vi?

För att få bort genomfartstrafiken blir Storgatan lite krokigare för biltrafiken och vi möblerar gatan med blommor och cykelställ så att hastigheten sänks markant. Vi uppmuntrar därmed bilister som ska passera genom utan att stanna i centrum, att välja någon av de alternativa vägarna.

Vi stänger inte av gatan. Det är fortfarande möjligt att köra på gatan, men vi hoppas att denna åtgärd ska göra så att vi får ner antalet förbipasserande fordon i centrum. De som har ärenden i centrum har fortfarande samma möjlighet att parkera – antalet parkeringsplatser är detsamma.

- Förhoppningen är att minskad biltrafik inte bara ska leda till att man vill stanna längre i centrum, utan att det även bidrar till ökad varuförsäljning, evenemang, uteserveringar och annat som kan skapa ett folkliv, säger Hanna Klingborg, ordförande i Järna Kommundelsnämnd.

Så här passerar du Järna centrum med bil

Trafiken som passerar genom centrum leds om med hänvisningsskyltar.

  • Kommer du österifrån eller västerifrån kör du via Rönnvägen
  • Kommer du från Gnesta kör du via Snickarvägen
  • Kör du inom centrum passerar du via Åsgatan

Som bilist förlorar du ingen tid på att välja någon av de alternativa vägarna när du bara ska passera genom centrum: