Aktuellt

Motorvägsbron E4/E20 södergående stängs av 1-4 oktober

2021-09-22

Trafikverket utför reparation av den södergående bron vilket innebär att trafiken stängs av fredag den 1 oktober klockan 22.00 i södergående riktning. Motorvägsbron beräknas öppna för trafik igen senast klockan 05.00 måndag den 4 oktober.

Trafiken leds om till den intilliggande Saltsjöbron under tiden arbetet pågår. Lokaltrafiken kommer inte att kunna använda Saltsjöbron under arbetet. Avstängningen sker från korsningen mellan Viksängsleden och Grödingevägen, norr om Saltsjöbron. Gång- och cykelvägen är öppen för fotgängare och cyklister.

Omledningsvägen Verkstadsvägen, från Saltsjöbron fram till påfarten E4 södergående vid Cirkle K/Hotell Scandic, kommer att vara enkelriktad. Det innebär att de som normalt väljer att åka upp på motorvägen E4 mot Stockholm eller E20 mot Göteborg vid trafikplats Saltskog, kommer att behöva välja trafikplats Södertälje Syd, Moraberg eller Vasa.

Läs mer om trafikavstängningen på Trafikverkets webbplats