Aktuellt

Norra delen av stadskärnan får en ny, härlig och grönskande park

2021-04-20

Parken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Arbetet med parken är planerad att starta till hösten 2021.

Norra delen av stadskärnan genomgår en stor förändring. Flera hundra nya bostäder, en högskola och andra verksamheter har tillkommit – och snart öppnar ett nytt hotell i området. För att utnyttja potentialen i denna utveckling har kommunen arbetat fram ett gestaltningsförslag för den offentliga miljön för hela området, där parken är en av de viktiga delarna av utvecklingen

- Jag ser fram emot en attraktiv park som blir en lättillgänglig oas för de som bor, studerar och arbetar i området. Parken kommer nog också att locka invånare från hela staden och de som tillfälligt vistas här, exempelvis besökare på Tom Tits experiment, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Södertälje kommun.

Illustration av parken

Parken får flera tydliga entréer och blir en aktivitets- och mötesplats med flera umgängesytor. Möbleringen kommer att bestå huvudsakligen av en gradäng i trä upp i slänten, två perennrabatter, uppväxta träd, två mindre torgytor varav en med bänkar och bord samt plats för foodtrucks. 

-  Jag är glad att Tekniska nämndens arbete med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunen resulterar, bland annat, i upprustandet av parken i norra delen av stadskärnan. Vi vill att våra invånare ska ha möjlighet att vistas i trygga, spännande och fina utomhusmiljöer, säger Tage Gripenstam, ordförande för tekniska nämnden.

En av parkens upplevelser är en multifunktionell paviljong skapad av konstnären Afaina de Jong. Det är Grafikens hus, i samarbete med kommunen, som bjudit in konstnären för att ta fram paviljongen. Den är tänkt som en öppen scen och mötesplats i parken som ska engagera besökarna.

– Vi ser hur Afaina de Jongs arbete både skapar en gemenskap och en bredare representation i våra gemensamma livsmiljöer. Vi har genom projektet på nära håll fått vara med i utvecklingen av norra delen av stadskärnan där konst, teknik och innovation möts, säger Nina Beckmann, VD på Grafikens Hus.

Illustration  av parken

Afaina de Jong har genom observationer i stadsmiljön och olika workshops tillsammans med grupper i lokalsamhället tagit fram en grafisk mönstervärld som bygger på stadens estetik. Mönstret kommer att bli en integrerad del av paviljongen. Projektet var en del av Statens Konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst. Läs mer om paviljongen hos Grafikens hus

–  Som ordförande för kultur- och fritidsnämnden tillika ordförande för konstinköpsdelegationen så blir jag oerhört upprymd över den kommande upprustningen av parkparken. Kulturen ska vara en obunden kraft som ska utmana och prägla samhällets utveckling - alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, säger David Winerdal.

Byggnationen av parken väntas påbörjas efter sommarsemestern och avslutas våren 2022.