Aktuellt

Nu är snön här

2021-12-02

Nu ligger snön som en fin vinterskrud över kommunen. Vi är ute och plogar och halkbekämpar för att gator samt gång- och cykelbanor ska bli framkomliga.

Driftplanerarna bevakar ständigt väderprognosen för att sätta igång arbetet med snöröjning och halkbekämpning i rätt tidpunkt. Faktorer som exempelvis avgör arbetsgången är hur mycket snö som beräknas komma, hur länge det kommer att snöa och vilken typ av snö det är. Dessutom är det viktigt att följa hur väg- och lufttemperaturen ser ut för att avgöra hur stor risken är för att det ska frysa på.

När det fortfarande snöar plogar vi bara bussgator, större trafikleder och prioriterade gång- och cykelvägar. Övriga områden plogar och sandar vi först när det har snöat färdigt, om det är möjligt att vänta. En tumregel är att vi snöröjer när det är 4 cm snö på gång- och cykelvägar och huvudgator, eller 6 cm snö på lokalgator.

När vi halkbekämpar gör vi det genom att sanda eller salta för att det ska vara mindre halt. Vi prioriterar alla större vägar och gator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar, torg och trappor. Vid behov sandar vi även andra vägavsnitt och platser.

Även fast vi skulle vilja så kan vi inte vara på alla platser samtidigt och ploga och sanda. Det tar upp till ett dygn efter att det har slutat att snöa innan alla ytor är snöröjda och sandade. Det kan ta ca 12 timmar bara att snöröja vägarna och gång- och cykelbanorna, till det kommer ytor som torg och parkeringar.

På många platser i kommunen ligger ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på Trafikverket eller privata väghållare för vägar, men också på fastighets- och villaägare för gångbanor och trottoarer.

Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning.